ابعاد روان‌شناختی ناباروری

مراجعانِ مشاوره روانشناختی ناباروری را می توان به دو دسته از مراجعه کنندگان تقسیم کرد. یک دسته افرادی که از کلینیک های پزشکی ناباروری به مشاوره روانشناختی ارجاع داده شده...
تمایل به فرزند برای بسیاری از افراد یک آروزست و اگر این آرزو برآورده نشود و مشکل ناباروری آشکار شود، ممکن است منجر به جراحت خود(محوری/شیفتگی) شود که اعتماد به...
مانند بسیاری دیگر از استرس های زندگی، ناباروری یک رویداد مجزا نیست، بلکه یک فرآیند آشکار است. اگرچه بسیاری از زوج ها نگران هستند و خیلی زود به دنبال درمان...