کتاب شازده کوچولو

بخش سوم: خلاصه‌ای از کتاب شازده کوچولو

در این قسمت، خلاصه‌ای از کتاب شازده کوچولو، اثر آنتوان دوسنت اگزوپه‌ری با ترجمه‌ی احمد شاملو، که توسط انتشارات نگاه، منتشر شده است را به صورت فایل صوتی با شما به اشتراک می‌گذاریم.

توجه: این خلاصه صرفا به منظور معرفی این کتاب می‌باشد و حقوق مادی و معنوی آن، برای انتشارات مربوطه محفوظ می‌باشد.

بخش سوم:

گوش کردن به فایل صوتی:

بخش دوم: خلاصه‌ای از کتاب شازده کوچولو

در این قسمت، خلاصه‌ای از کتاب شازده کوچولو، اثر آنتوان دوسنت اگزوپه‌ری با ترجمه‌ی احمد شاملو، که توسط انتشارات نگاه، منتشر شده است را به صورت فایل صوتی با شما به اشتراک می‌گذاریم.

توجه: این خلاصه صرفا به منظور معرفی این کتاب می‌باشد و حقوق مادی و معنوی آن، برای انتشارات مربوطه محفوظ می‌باشد.

بخش دوم:

گوش کردن به فایل صوتی:

بخش اول: خلاصه‌ای از کتاب شازده کوچولو

در این قسمت، خلاصه‌ای از کتاب شازده کوچولو، اثر آنتوان دوسنت اگزوپه‌ری با ترجمه‌ی احمد شاملو، که توسط انتشارات نگاه، منتشر شده است را به صورت فایل صوتی با شما به اشتراک می‌گذاریم.

توجه: این خلاصه صرفا به منظور معرفی این کتاب می‌باشد و حقوق مادی و معنوی آن، برای انتشارات مربوطه محفوظ می‌باشد.

بخش اول:

گوش کردن به فایل صوتی: