آیا روانشناسی خوردن می تواند متابولیسم شما را تغییر دهد؟

اکثر ما این باور را آموخته ایم که تغذیه خوب صرفاً تابعی از خوردن غذای مناسب و مصرف مکمل های مناسب است. البته، این درست است، اما معادله های دیگری هم وجود دارد که در مدیریت و کاهش وزن (لاغری) بسیار موثر است.

آن چه می خوریم فقط نیمی از داستان تغذیه خوب است. نیمه دیگر داستان این است که ما به عنوان کسی که غذا می خوریم چگونه هستیم؟ یعنی آنچه فکر می کنیم، احساس می کنیم، سطح استرس، آرامش، لذت، آگاهی و داستان های درونی که با آن زندگی می‌کنیم، یک اثر واقعی، قدرتمند و علمی در متابولیسم تغذیه ای ما دارند.

[adrotate banner=”3″]

پیشرفت‌های اخیر در علوم ذهن – بدن ثابت کرده‌اند که روایات کهنی که برای قرن‌ها گفته شده درست بوده است– که بین ذهن و بدن یک زنجیره بسیار زیبا وجود دارد، و عمیقا بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. بنابراین خبر خوب به سادگی این است: شما می توانید قدرتمندانه متابولیسم و وضعیت غذایی خود را تغییر دهید، اما با تغییر خودتان بعنوان کسی که غذا را می خورد. بعبارت دیگر با تکیه بر همان زنجیره زیبای موجود بین ذهن و بدن.

منبع: مارک دیوید، بنیانگذار مؤسسه روانشناسی غذا خوردن/ مترجم: نرگس حسینی نیا