ارزش‌ها در رابطه عاطفی شما

ارزش‌ها، خواسته‌های عميق قلبي شما، براي آنچه می‌خواهید انجام دهيد و آنچه می‌خواهید در مدت‌زمان كوتاهي كه در اين دنيا هستيد، پایه‌ریزی كنيد، هستند. وقتی‌که از ارزش‌هاي افراد سؤال می‌کنم و نظر آنها را دربارۀ ویژگی‌های همسر ایده آل می‌پرسم، اكثر افراد فهرستی از كلمات عاشق، مهربان، بخشنده، دلسوز، حامی، دوست داشتن بي قيد و شرط، پرشهوت، خونگرم و غيره را عنوان می‌کنند؛ آنها هرگز كلمات پرخاشگر، متخاصم، غمگین، آزاردهنده، بداخلاق، اهل دعوا، غیرقابل اعتماد، دروغ‌گو، تهدیدگر، سرد، تنبیه‌کننده و گوشه‌گیر را در ليست خود بيان نمی‌کنند.

منبع: کتاب درمان پذیرش و تعهد با عشق
سفارش این کتاب

اکنون از خودتان این سؤال را بپرسید: وقتی‌که اشتباه يا خطايي در رابطۀ شما اتفاق می‌افتد و از همسر خود ناراحت می‌شوید، کدام‌یک از كلمات اين دو فهرست رفتار شما را توصيف می‌کند؟

متأسفانه بيشتر مردم فهرست دوم را انتخاب می‌کنند. اگر مراقب نباشيد، به‌محض اينكه ناراحت می‌شوید، به‌جاي اينكه همسر ايده­آلي كه می‌خواستید باشيد، ارزش‌هاي خود را فراموش می‌کنید، ارتباط خود را با همسرتان قطع می‌کنید، سريع واكنش نشان می‌دهید و به دام ذهن خود می‌افتید. 

پنج فرآيند(جدایی، واكنش نامناسب، اجتناب، به دام ذهن افتادن و غفلت از ارزش‌ها) وجود دارد كه رابطه، زندگي و عشق را تهی می‌کنند. براي كمك به‌تصریح اين موضوع، بهتر است که “DRAIN”هاي رابطه‌تان را پيدا و يادداشت كنيد.

اين پنج فرآيند را اول در خودتان و سپس در همسرتان جستجو كنيد. اين تمرين بسيار مهمی است، زيرا شما اغلب به­راحتی اشتباهات همسر خود را می‌بینید، اما اشتباهات خود را نمی‌بینید.

کلمۀ “تمایل” را به‌عنوان اسم اين بخش يادداشت كنيد. منظور از تمایل اين است كه اين تمرین‌ها نبايد با اكراه و بی‌میلی انجام شود. اگر هر دو طرف واقعاً براي تغيير و ساختن رابطۀ بهتر تمايل نداشته باشند، حتماً نتیجۀ معكوس خواهند گرفت.

منبع: کتاب درمان پذیرش و تعهد با عشق
سفارش این کتاب

لطفاً سرزنش يا انتقاد و امرونهی را كنار بگذاريد. این فرصتی خوب براي هردوی شما است تا صادقانه ببينيد كه چه اشكالاتي در رابطه­تان وجود دارد و اينكه بدانید هردوی شما در آن دخيل هستيد و هردو می‌توانید به بهبود آن كمك كنيد. هر تمريني كه به بحث و مجادله ختم شود، همان بار اول متوقف می‌شود. يك فرصت به خود دهيد و بعد اگر هردو مايل بوديد آن را ادامه دهيد.

هدف اصلي اين تمرين اين است كه به‌جاي سرزنش، انتقاد و قضاوت كردن فرد مقابل، به نقش خود در ايجاد مشكلات رابطه بپردازيم. 

تمرين: “DRAIN” در رابطۀ شما

  • هردوی شما كارهايي را كه انجام می‌دهید و در رابطه باعث ایجاد“DRAIN” می‌شود را یادداشت کنید.
  • حدود بيست تا سي دقيقه زمان بگذاريد و با گشودگي و صداقت با يكديگر گفتگو كنيد.