مقایسه خودتان با همسرتان

آیا تاکنون خود را با همسرتان مقایسه کرده‌اید؟ آیا می‌توان ادعا کرد شما برتر، باهوش تر یا قوی تر هستید؟ گاهی اوقات می‌توان گفت شما واقعاً بهتر هستید. یا اینکه می‌توان گفت ” پایین‌تر” ضعیف‌تر از همسر خود هستید. این داستان‌ها بسیار فریبنده هستند و به راحتی ما را به خود جذب می‌کنند.

منبع: کتاب درمان پذیرش و تعهد با عشق
سفارش این کتاب

اگر فکر کنید “شما برتر هستید” از بالا به او نگاه می‌کنید و ایده‌های او را رد می‌کنید، نیازهایش را مورد توجه قرار نمی‌دهید و برای او احترام قائل نخواهید بود و اگر با خود بگوئید” من پایین‌تر” هستم، احتمالاً احساس ناامنی، اضطراب، ترس از ردشدن و یا فراموش شدن نیازهای خود مطرح می‌شود. از این رو توجه زیاد به این حکایت‌ها مفید نیست.

[adrotate banner=”3″]

ممکن است ذهن شما مطابق این شرایط عمل نکند و مدام اعتراض کند و بگوید: اما این مورد صحیح است. من برتر هستم. اجازه دهید با آن رو به رو شود. اگر ذهن شما ” ثابت کند” که برتر هستید انواعی از شیوه‌ها را پیدا می‌کند که همسرتان را سرکوب کند و اگر بخواهد ثابت کند پایین‌تر هستید از نکات مختلفی استفاده می‌کند که نشان دهد همسرتان از شما بهتر است. این موضوع طبیعی است زیرا هر دوی شما، انسان هستید و اساساً نقاط ضعف و قوت متفاوت دارید.

منبع: کتاب درمان پذیرش و تعهد با عشق
سفارش این کتاب

اگر احساس برتری کنید به راحتی به مواردی توجه می‌کنید که شما را قوی‌تر نشان دهد و اگر احساس کنید پایین‌تر هستید به مواردی توجه می‌کنید که نشان می‌دهد ضعیف‌تر هستید. به شما اطمینان می‌دهم اگر دقیق نگاه کنید کمبودی وجود ندارد (عبارت” ضعیف‌تر” و “قوی‌تر” را در پرانتز گذاشته‌ام که به شما یادآوری نمایم آنچه فردی دربارة ضعیف بودن قضاوت می‌کند دیگری می‏تواند آن را نقطه قوت بداند. برای مثال، من قضاوت می‌کنم هنگامی که ناراحت هستم به راحتی فریاد بزنم، یعنی” قوی” هستم با این حال، برخی افراد ممکن است این امر را نقطه ضعف بدانند به ویژه اگر در این جمله “مرد نباید گریه کند” گیر کرده باشند).

[adrotate banner=”3″]

مشخص است که به راحتی می‌توانید به خودتان ثابت کنید که اینگونه هستید. چرا در تلاش برای اثبات آن زمان هدر می‏دهید؟ به جای بحث درباره اینکه درست یا غلط است آن را از لحاظ مفید بودن در نظر بگیرید. از خودتان صادقانه بپرسید چرا تا این حد از خود توصیفی استفاده می‌کنید؟ در نظر گرفتن “من برتر هستم” ممکن است احساس بهتری به شما دهد اما به طور معمول سبب می‌شود مغرور، خودخواه، خودپسند شوید و ارزش‌های مربوط به برابری و منصف بودن را نادیده بگیرید. تصور،”من پایین تر” هستم منجر به ناامنی، حسادت، افسردگی، اضطراب، یا نیازمندی می‌شود و ارزش‌های مرتبط با خود مراقبتی و احترام به خود نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، هیچ یک از دو دیدگاه برای رابطه شما مفید نیست.

منبع: کتاب درمان پذیرش و تعهد با عشق
سفارش این کتاب

امید است بتوانید این موضوع را درک کنید و فواید مثبت و منفی اندکی که از خود توصیفی عایدتان می‌شود را متوجه شوید. اگر ذهن شما بگوید خود توصیفی‌تان مثبت است می‌توانید لبخند بزنید و بگویید”هوم… داستان جالبی است”. اگر ذهن‌تان خودتوصیفی منفی ارائه دهد، می‌توانید لبخند بزنید و بگوئید “هوم… داستان جالبی است.”اگر ذهن تان شما را با همسرتان مقایسه می‌کند، می‌توانید لبخند بزنید و بگویید” آه! دوباره مقایسه!”

[adrotate banner=”3″]

مانند هر فکر دیگری شما می‌توانید اجازه دهید این افکار بیایند و بروند، اجازه دهید آن‏ها مانند ماشین‌هایی که از خیابان می‌گذرند یا مانند برگی که روی آب شناور است از مقابلتان رد شود. به جای آنکه جذب این افکار شوید می‌توانید ارزش‌های خود را منظم کنید. همسرتان می‌خواهد شما چگونه باشید؟ شما میخواهید او چگونه عمل کند؟ آیا ارزش‌هایی در زمینه برابری، انصاف، احترام و مراقبت را در نظر می‌گیرید؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر این ارزش‌ها فعالیت‌های شما را هدایت کنند تا آنکه تحت کنترل افکار خود توصیفی باشید؟